Community

Zoeken

Add relation between images, archimate objects, freeshapes, text, etc. Beantwoord
3 stemmen 3 opmerkingen
Adjust the text of the activation email for new users in BlueDolphin settings for adminstrators
2 stemmen 1 opmerking
Werkset relatie maken verliest focus
0 stemmen 1 opmerking
Afbeeldingen in werkset opnemen
0 stemmen 0 opmerkingen
Verbetering "diagram" functie
0 stemmen 0 opmerkingen
Dusky.1 Release notes (November 22, 2022)
1 stem 6 opmerkingen
Export Process Diagram WITH Descirption from Process View
4 stemmen 2 opmerkingen
Alignment tools for BPMN views
2 stemmen 0 opmerkingen
Better explanation and guidance when deleting a source connection
0 stemmen 0 opmerkingen
Configurable date/calendar display
1 stem 1 opmerking
BlueDolphin traag
2 stemmen 3 opmerkingen
Standaard links bij objecten Beantwoord
5 stemmen 6 opmerkingen
Conditional layout - view only relevant
0 stemmen 1 opmerking
Openbare Werksets toevoegen als object aan een werkset
1 stem 0 opmerkingen
Suppress activation mail in User Provisioning
3 stemmen 2 opmerkingen
Apache Commons Text
0 stemmen 0 opmerkingen
Wat ligt er uit?
0 stemmen 6 opmerkingen
Be able to see any linked view to an object
2 stemmen 4 opmerkingen
Datamodule: beschikbare kardinaliteitinformatie bij relaties tonen in datamodellen
1 stem 0 opmerkingen
Datamodule: toevoegen van gerelateerde attributen bij entiteiten door middel van spidertool
0 stemmen 0 opmerkingen
BlueDolphin Service Interruption - Remediation and Status Update
0 stemmen 0 opmerkingen
11-10-2022 BlueDolphin performance degradation
0 stemmen 0 opmerkingen
10-10-2022 BlueDolphin (EU cluster) disruption
0 stemmen 1 opmerking
Wat ligt er uit?
0 stemmen 1 opmerking
How we process your wishes Vastgemaakt
0 stemmen 0 opmerkingen
27-09-2022 BlueDolphin (EU cluster) disruption
0 stemmen 1 opmerking
[OData] Enable NOT filter operator Beantwoord
1 stem 2 opmerkingen
Commerson.2 Release notes (September 26, 2022)
0 stemmen 0 opmerkingen